Bệnh cháy dây, héo rũ, chết muộn trên cây họ bầu bí

Do nấm Fusarium sp. gây ra. Cây bị mất nước, chết khô từ đọt, thân đôi khi bị nứt, trên cây con bệnh làm chết rạp từng đám. Trên cây trưởng thành, nấm gây hại từ thời kỳ ra hoa đến tượng trái, cây dưa bị héo từng nhánh, sau đó héo đột ngột như bị thiếu nước rồi chết cả cây. Nấm bệnh thường lưu tồn trong đất, nhất là điều kiện đất ẩm ướt nhiều bệnh phát triển và lây lan rất nhanh.

* Biện pháp phòng trừ

Giữ vườn luôn được khô ráo, thông thoáng, tránh trồng quá dày để hạn chế nguồn bệnh lây lan.

Làm đất kỹ trước khi trồng bằng cách rải vôi sát khuẩn, sử dụng chế phẩm nấm trichoderma để tiêu diệt và phòng ngừa mầm mống bệnh trong đất.

Khi phát hiện cây bệnh cần tiên hành nhổ bỏ và mang đi tiêu hủy.

Sử dụng các loại thuốc trị nấm bệnh như: Ridomil gold, Aliette, Antracol, Coc85,…

ĐẶT HÀNG ZALO