Bọ phấn trắng trên cây họ bầu bí

Thành trùng màu trắng bóng, dài 3-4 mm, bay chậm, hình dáng giống như bướm. Âu trùng rất giống rệp dính, màu trắng trong, được phủ một lớp sáp, ít bò, thường cố định một chổ chích hút mô cây. Trứng, ấu trùng và thành trùng luôn luôn hiện diện ở mặt dưới lá trên các loại cây ăn trái, bầu bí, dưa, cà, ớt,… Ấu trùng và thành trùng đều chích hút làm lá biến vàng, cây mau suy yếu, giảm năng suất và truyền bệnh khảm virus.

* Biện pháp phòng trừ

Thường xuyên giữ vườn thông thoáng, tưới vườn thường xuyên không nên để vườn quá khô.

Sử dụng thuốc để phòng trừ bọ phấn trắng như: Radiant, Dantosu, GC Mite, Yamida, Bassa…

ĐẶT HÀNG ZALO