Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu cho biết dư lượng Glyphosate an toàn cho vật nuôi

Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (European Food Safety Authority EFSA) cho biết họ không tìm thấy lý do để lo ngại về dư lượng glyphosate trong thức ăn chăn nuôi đối với sức khỏe gia súc, cừu, lợn, gia cầm và ngựa.

EFSA cho biết dư lượng từ thuốc diệt cỏ gây tranh cãi trong thức ăn chăn nuôi được cho là không có tác động lớn, nếu có, đối với sức khỏe của vật nuôi. (17/5/2018).

Cơ quan đánh giá rủi ro của EU cho biết họ đã đánh giá tất cả các thông tin hiện có về sự hiện diện của glyphosate trong thức ăn chăn nuôi, bao gồm cả thức ăn chăn nuôi nhập khẩu để đưa ra kết luận.

EFSA cũng đã công bố đánh giá về mức dư lượng tối đa (Maximum residue level – MRL) của glyphosate được phép có mặt trong thực phẩm một cách hợp pháp. MRLs được thiết lập để đảm bảo rằng người tiêu dùng tiếp tục được bảo vệ chống lại lượng glyphosate quá mức trong chế độ ăn uống của họ và dựa trên phân tích tất cả các cách sử dụng thuốc diệt cỏ được phép hiện có ở EU.

EFSA cho biết cuộc đánh giá, bao gồm tất cả các loại cây trồng được xử lý bằng glyphosate, cho thấy mức độ phơi nhiễm hiện tại không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Nội dung từ: “Glyphosate residues safe for livestock, European Food Safety Authority says” (Nguồn: Jane Byrne | Feed Navigator | 21/5/ 2018).

Khuivandam

ĐẶT HÀNG ZALO