Trong định hướng phát triển, Nhóm sản phẩm này của chúng tôi gồm:
– Phân bón hữu cơ chế biến
– Phân bón hữu cơ sinh học
– Phân bón hữu cơ khoáng
– Phân vi sinh
Chúng tôi sẽ sớm cho ra mắt Quý khách trong thời gian tới.

ĐẶT HÀNG ZALO