EFSA và ECHA phát động các cuộc tham vấn về Glyphosate

Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) và Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) đã bắt đầu tham vấn song song về các đánh giá khoa học ban đầu đối với glyphosate. Các cuộc tham vấn sẽ kéo dài trong 60 ngày. Tất cả mọi người quan tâm đều được khuyến khích đóng góp.

Trong các cuộc tham vấn song song, EFSA sẽ thu thập phản hồi về Báo cáo Đánh giá Gia hạn về glyphosate. Sự tham vấn của ECHA dựa trên báo cáo Phân loại hài hòa và Ghi nhãn.

Các đánh giá khoa học ban đầu được đưa ra để tham khảo ý kiến từ ​​ngày hôm nay đã được chuẩn bị bởi Nhóm Đánh giá về Glyphosate (Assessment Group on Glyphosate – AGG), bao gồm các cơ quan có thẩm quyền quốc gia ở Pháp, Hungary, Hà Lan và Thụy Điển.

EFSA và ECHA nỗ lực vì sự chứng minh bạch nên đã đặt các tổ chức và các cá nhân liên quan tiếp cận gần nhất có thể công việc của mình. Tất cả các tổ chức và các cá nhân quan tâm đều được khuyến khích đóng góp cho các cuộc tham vấn bằng cách gửi các nhận xét có liên quan cũng như các thông tin và các dữ liệu khoa học. Cuộc tham vấn này sẽ kéo dài trong 60 ngày và tất cả các bình luận sẽ được công bố sau khi kết thúc trên trang web của hai cơ quan trên.

Sau khi tham vấn, mỗi Cơ quan sẽ đối chiếu các nhận xét phù hợp với quy trình tương ứng của họ. Đối với quy trình phân loại hài hòa, Nhóm Đánh giá về Glyphosate và Ủy ban Đánh giá Rủi ro (Committee for Risk AssessmentRAC) của ECHA sẽ xem xét các nhận xét và dữ liệu được gửi. Những cân nhắc này sẽ được thực hiện khi RAC đưa ra ý kiến ​​về việc phân loại glyphosate theo Quy định về Phân loại, Ghi nhãn và Đóng gói (Classification, Labelling and Packaging Regulation – CLP).

Việc phân loại hóa chất chỉ dựa trên các đặc tính nguy hiểm của một chất và không tính đến việc sử dụng hoặc khả năng tiếp xúc với chất đó. Phơi nhiễm được coi là một phần của đánh giá rủi ro đối với các hoạt chất thuốc trừ sâu, một quá trình do EFSA quản lý.

Glyphosate hiện được phân loại hài hòa là gây tổn thương mắt nghiêm trọng và độc hại đối với đời sống thủy sinh với tác dụng kéo dài (đánh giá này đã có trước và sau đánh giá của ECHA vào năm 2017). Việc phân loại đối với khả năng gây đột biến tế bào mầm, khả năng gây ung thư hoặc độc tính sinh sản không được coi là lý do xác đáng. Đánh giá khoa học ban đầu từ AGG không khuyến nghị thay đổi phân loại hiện tại.

EFSA sẽ xem xét kết quả của ý kiến ​​RAC của ECHA về việc phân loại glyphosate trong đánh giá đồng cấp và dự kiến ​​sẽ hoàn thành công việc của mình vào nửa cuối năm 2022. Ủy ban Châu Âu, cùng với các nhà quản lý rủi ro từ 27 Quốc gia Thành viên EU, sau đó sẽ quyết định có gia hạn phê duyệt glyphosate để sử dụng ở EU hay không.

Tóm tắt

Glyphosate là một hóa chất được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm bảo vệ thực vật (plant protection product – PPP). PPP dựa trên glyphosate – tức là các công thức có chứa glyphosate, đồng công thức và các hóa chất khác – chủ yếu được sử dụng trong nông nghiệp và trồng trọt để kiểm soát cỏ dại cạnh tranh với cây trồng.

Ủy ban Châu Âu đã cấp phép 5 năm cho glyphosate vào năm 2017. Nó hiện được phê duyệt để sử dụng ở EU cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2022. Điều này có nghĩa là nó có thể được sử dụng như một hoạt chất trong PPP cho đến ngày đó, tùy thuộc vào từng sản phẩm được cho phép bởi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia ở từng Quốc gia Thành viên EU sau khi đánh giá mức độ an toàn.

Để tham gia cuộc tham vấn cộng đồng, hãy theo liên kết sau: Public consultation on the Assessment Report on the active substance Glyphosate

Nội dung từ: “Glyphosate: European Food Safety Authority (EFSA) and European Chemicals Agency (ECHA) launch consultations”. (nguồn: EFSA. 24/9/2021).

D.A.M

ĐẶT HÀNG ZALO