EPA Hoa Kỳ công bố dự thảo đánh giá sinh học cho glyphosate

EPA đang thực hiện bước tiếp theo trong quá trình xem xét quy định về glyphosate, loại thuốc diệt cỏ được sử dụng rộng rãi nhất ở Hoa Kỳ, được sử dụng để kiểm soát nhiều loại cỏ và cỏ dại lá rộng. Glyphosate được sử dụng trên khoảng 298 triệu mẫu đất trồng cây nông nghiệp hàng năm và có hiệu quả và giá cả phải chăng.

Dựa trên hành động vào tháng 1 năm 2020 của EPA nhằm hoàn thiện các biện pháp giảm thiểu mới đối với glyphosate, hôm thứ Tư (17/11/2020) EPA đã công bố dự thảo đánh giá sinh học (biological evaluation – BE) đối với glyphosate để công chúng biết và nhận xét. Đánh giá sinh học là bước khởi đầu của quá trình xem xét tham vấn trong Đạo luật về các loài nguy cấp của EPA đối với thuốc trừ sâu, trong đó cơ quan này xác định liệu thuốc trừ sâu “có thể ảnh hưởng đến” một hoặc nhiều cá thể của một loài được liệt kê và môi trường sống quan trọng được chỉ định của chúng hay không.

EPA đã tuân theo Phương pháp sửa đổi vào tháng 3 năm 2020 đối với Đánh giá sinh học các loài được liệt kê ở cấp quốc gia về thuốc trừ sâu thông thường để tiến hành đánh giá sinh học này. Do đó, EPA đã sử dụng khoa học hiện có tốt nhất, bao gồm các kỹ thuật lập mô hình phơi nhiễm tiên tiến để ước tính mức độ phơi nhiễm của thực vật trong các môi trường khác nhau, chẳng hạn như đất ngập nước.

Đánh giá sinh học dự thảo của EPA đối với glyphosate bao gồm xác định ảnh hưởng đối với các loài được liệt kê và các môi trường sống quan trọng được chỉ định và nhận thấy rằng glyphosate có khả năng ảnh hưởng xấu đến một tỷ lệ phần trăm đáng kể các loài nguy cấp và các môi trường sống quan trọng. Để đưa ra quyết định “có khả năng gây ảnh hưởng xấu”, EPA đánh giá liệu một cá thể của một loài được liệt kê có “được mong đợi một cách hợp lý” để tiếp xúc với thuốc trừ sâu ở mức đủ để nó có tác dụng hay không và liệu tác động đó có bất lợi. Cơ quan này sẽ chấp nhận ý kiến ​​của công chúng về bản đánh giá dự thảo của mình trong 60 ngày sau khi công bố và sau đó sẽ hoàn thiện bản đánh giá.

Nếu EPA xác định glyphosate có thể ảnh hưởng đến một loài được liệt kê hoặc môi trường sống quan trọng của chúng, cơ quan này sẽ tham khảo ý kiến ​​của Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ (U.S. Fish and Wildlife Service) và Dịch vụ Thủy sản Biển Quốc gia (National Marine Fisheries Service Dịch vụ) nếu thích hợp. Sử dụng thông tin Dịch vụ trong đánh giá sinh học cuối cùng của EPA để phát triển quan điểm sinh học của họ nhằm xác định xem liệu thuốc trừ sâu có gây nguy hiểm cho sự tồn tại liên tục của loài hay không và liệu có sự thay đổi bất lợi nào đối với môi trường sống quan trọng của chúng hay không. Nếu xác định được sửa đổi gây nguy hiểm hoặc bất lợi từ Dịch vụ với đầu vào của EPA, sẽ đề xuất các biện pháp bảo vệ. Các biện pháp bảo vệ có thể bao gồm tìm cách thay đổi các điều khoản đăng ký thuốc bảo vệ thực vật để thiết lập các giới hạn sử dụng thuốc trừ sâu chung hoặc theo địa lý cụ thể nếu cơ quan xác định rằng các giới hạn là cần thiết để đảm bảo rằng việc sử dụng hợp pháp thuốc trừ sâu sẽ không gây hại cho các loài được liệt kê hoặc môi trường sống quan trọng của chúng.

Để xem đánh giá sinh học, vui lòng truy cập trang web của EPA (webpage). EPA chấp nhận các bình luận của công chúng khi xuất bản qua tại www.regulations.gov.

Nội dung từ: “US EPA releases draft biological evaluation for glyphosate”. (Nguồn: U.S. EPA. 27/11/2020).

D.A.M

ĐẶT HÀNG ZALO