Phát triển nông nghiệp thông minh trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Lâm Đồng

Trong việc phát triển nông nghiệp thông minh dưới tác động của biến đổi khí hậu, tỉnh Lâm Đồng đặt sự chú trọng vào việc áp dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc sử dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng sản xuất vững chắc, cùng với trình độ canh tác, chăn nuôi cao hơn so với trung bình quốc gia. Sự sẵn lòng tiếp thu công nghệ thông minh từ phía các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Phát triển nông nghiệp thông minh trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Lâm Đồng

Có nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, đã đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong tỉnh có cơ hội tiếp cận và áp dụng các công nghệ thông minh để phát triển liên kết sản xuất và mở rộng thị trường.

UBND tỉnh đã ban hành một số Đề án trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh, bao gồm “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh”, “Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thôn minh giai đoạn 2019 – 2025” và “Thí điểm xây dựng mô hình Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”.

Hoạt động sáng tạo công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ mới vào sản xuất hiện đang mang lại lợi ích lâu dài về hiệu quả và năng suất. Sự giảm chi phí giao thông vận tải và thông tin liên lạc, cùng với hiệu quả tăng cường hậu cần và chuỗi cung ứng, sẽ mở ra cơ hội mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng trong ngành nông nghiệp.

Tất cả những điều này có thể tạo ra lợi thế cho địa phương so với các tỉnh, các nước phát triển, và giúp Lâm Đồng bứt phá nhanh chóng trong việc ứng dụng nông nghiệp thông minh và công nghệ cao. Việc áp dụng công nghệ mới cũng có thể thúc đẩy năng suất lao động, tạo cơ hội nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ngoài ra, việc chuyển đổi hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị doanh nghiệp theo cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đang diễn ra. Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-TU về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 -2020 và định hướng 2025.

Với những điều kiện thuận lợi này, hy vọng rằng trong những năm tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ chứng kiến sự phát triển của nhiều trang trại/doanh nghiệp nông nghiệp thông minh 4.0, mở ra bước đột phá tiếp theo sau thành công của chương trình nông nghiệp công nghệ cao.

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Pro1 – 5kg🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Pro2 – 20kg🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Pro3-0,25kg🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Pro4 – 10kg🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Pro5 – 1kg🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Pro6 – 25kg🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Siêu lớn trái – Bosix BIG🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Phân bón lá – Bosix FARM🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Phân bón lá – Bosix ONE🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Phân bón Bosix UPS- 25Kg🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Aba New🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Hexa Vil New🔙 

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Acemi🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Spinosad🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix trừ sâu phổ rộng🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix rầy rệp sáp🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Defen Pro🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜BOSIX PRO – 100ml🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Quinfen – 240ml🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix rầy, rệp sáp🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Trừ Sâu Rệp – 240ml🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Siêu Sạch Khuẩn – 240ml🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Fosynium Gold – 100gr🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Thia New Gold- 100gr🔙

Xem ngay sản phẩm tại đây. 🔜Bosix Pylagold New – 7,5ml🔙

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT HÀNG ZALO