Quy trình quản lý dịch hại trên cây lúa/vụ hè thu hiệu quả

Trong quá trình canh tác lúa thì bạn cần nắm rõ quy trình quản lý dịch hại trên cây lúa/vụ hè thu. Bạn cần phải áp dụng thuốc đúng thời điểm để mang lại hiệu quả trừ sâu hại hiệu quả nhất. Bên dưới là những thông tin chi tiết liên quan đến quy trình quản lý dịch hại mà bạn nên xem qua.

Các loại dịch hại phổ biến ở lúa/vụ hè thu

Theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa mà sâu hại sẽ có nhiều thể loại khác nhau với thuốc phòng trừ khác nhau. Đa số cây lúa sẽ gặp phải cỏ dại, bọ trĩ, sâu năn, đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, khô vằn, vàng lá, lem lép hạt, rầy nâu,….Quy trình quản lý dịch hại trên cây lúa/vụ hè thu sẽ được chia làm nhiều giai đoạn và các loại hoạt chất tương ứng.

Quy trình quản lý dịch hại trên cây lúa/vụ hè thu

Cỏ dại

Giai đoạn gieo sạ – đẻ nhánh có thể áp dụng các loại thuốc sau đây để phòng cỏ dại: 

 • Thời điểm sau sạ 0-3 ngày: Nomefit 300EC với liều lượng 90-120ml/ bình 25 lít/ 648-864m2. Tùy theo nhu cầu và giá cả có thể chọn Butachlor hay Pretilachlor.
 • Xuất hiện 1-3 lá thật (sau sạ 7-12 ngày): Vinarius 500WP với liều lượng 50g/ bình 25 lít/ 600m2.
Cỏ dại

Ốc

Sau sạ 4-7 ngày dùng Metaldehyde (Helix 15GB, Toxbait 12AB, Bolis 12GB) với liều lượng 800-1000g/1-2 công 1296m2. Nếu phun đúng liều lượng ốc sẽ chết đạt hơn 95%.

Ốc

Chuột

Giai đoạn gieo – sạ lúa nên dùng hoạt chất Warfarin 2%, Coumatatralyl 0,0375% (Rat K 2% DP, Racumin 0,0375 PA). Liều lượng 10g thuốc trộn đều cho khoảng 50-100gam bả mồi để tăng hiệu quả diệt chuột.

Chuột

Bọ trĩ

Phòng trừ bọ trĩ (sau sạ 7-12 ngày) hoặc 15-20 ngày sau sạ bạn có thể chọn một trong 2 loại thuốc sau đây:

 • Karatimec 54EC: liều lượng 35-40ml/ bình 25 lít/ 864m2. 
 • Goldra 250WG: liều lượng 15-18g/ bình 25 lít/ 864m2. 
Bọ trĩ

Sâu năn (muỗi hành)

Thời điểm phòng trừ sâu năn, muỗi hành (phun lần 1: giai đoạn lúa 15-17 ngày sau sạ, phun lần 2: giai đoạn 22-25 ngày sau sạ), thuốc áp dụng phù hợp là: 

 • Carbatoc 50EC: liều lượng 35-40ml/ bình 25 lít/ 864m2
 • Goltoc 250EC: liều lượng 35-40ml/ bình 25 lít/ 864m2
 • Sacophos 550EC: liều lượng 35-40ml/ bình 25 lít/ 864m2
Sâu năn (muỗi hành)

Đạo ôn lá

Giai đoạn gieo (sạ) – Đẻ nhánh

 • Phòng ngừa hoặc tỷ lệ bệnh 1-3%: Tilbis super 550SE + Golcol 20SL hoặc Linacin 40SL. Liều lượng dùng thuốc 30ml + 50ml/ bình 25lít/ 864m2 để chặn đứng bệnh.
 • Phun phòng hoặc bệnh mới xuất hiện (1-3%): Bemgold 750WP + Golcol 20SL với liều lượng  25g + 50ml/ bình 25 lít/ 864m2. 

Giai đoạn đứng cái – làm đòng

 • Thời điểm 3-5% lá bệnh: Tilbis super 550SE + Golcol 20SL hoặc Linacin 40SL với liều lượng 35-40ml + 30ml/ bình 25lít/ 864m2.
 • Phun phòng hoặc 1-3% lá bệnh: Bemgold 750WP + Golcol 20SL với liều lượng  25g + 50ml/ bình 25 lít/ 864m2.
Đạo ôn lá

Sâu cuốn lá nhỏ

Giai đoạn gieo (sạ) – đẻ nhánh

Phun phòng (5-7 ngày sau khi bướm nở rộ) hoặc sâu đang tuổi 1-2, tỷ lệ bao cuốn mới 3-5% với các loại thuốc sau đây:

 • Carbatoc 50EC: liều lượng 35-40ml/ bình 25 lít/ 1296m2
 • Sacophos 550EC: liều lượng 35-40ml/ bình 25 lít/ 1296m2

Giai đoạn đứng cái – làm đòng

Phun phòng (5-7 ngày sau khi bướm nở rộ) hoặc sâu đang tuổi 1-2, tỷ lệ bao cuốn mới 3-5% áp dụng thuốc Goltoc 250EC. Liều lượng thuốc 40-45ml/ bình 25 lít/ 864m2.

Sâu cuốn lá nhỏ

Rầy nâu

Giai đoạn gieo (sạ) – đẻ nhánh

Phòng trừ rầy tuổi 1-3, rầy trưởng thành cánh ngắn, cánh dài với mật số rầy >600 con/m2, thuốc áp dụng:

 • Yoshito 200WP: liều lượng 19g/ bình 25 lít/ 864m2
 • Matoko 50WG: liều lượng 25-35g/ bình 25 lít/864m2
 • Sachray 200WP: liều lượng 50-70g/ bình 25 lít/864m2

Giai đoạn đứng cái – làm đòng

Quy trình quản lý dịch hại trên cây lúa/vụ hè thu đối với rầy nâu trong giai đoạn này có các loại thuốc:

 • Matoko 50WG: liều lượng 25-35g/ bình 25 lít/864m2. 
 • Sachray 200WP: liều lượng 50g/bình 25 lít/864m2. 

Giai đoạn trước trổ-sau trổ bông

Quy trình quản lý dịch hại trên cây lúa/vụ hè thu rầy tuổi 1-3, rầy trưởng thành cánh ngắn, cánh dài với mật số rầy >600 con/m2. Sử dụng Matoko 50WG với liều lượng 25-35g/ bình 25 lít/864m2.

Rầy nâu

Sâu đục thân, nhện gié

Phun phòng thuốc Goltoc 250EC với liều lượng 40-45ml/ bình 25 lít/ 864m2 để giảm chỉ số hại còn <2%. Áp dụng cho cả giai đoạn đứng cái – làm đòng và trước trổ – sau trổ bông.

Khô vằn, vàng lá

Phun phòng với Bioride 50SC theo liều lượng  80-120ml/ bình 25 lít/ 864m2 để phòng ngừa bệnh khô vằn, đốm lá cho cây lúa. Tùy tập quán canh tác có thể sử dụng các hoạt chất khác với cùng mục đích và công dụng, điển hình là Antracol 70WP, Anvil 5SC.

Khô vằn, vàng lá

Đạo ôn cổ bông, cổ gié

Phun phòng Tilbis super 550SE + Linacin 40SL hoặc Golcol 20SL với liều lượng  30-35ml + 30ml/ bình 25lít/ 864. Thuốc giúp giảm gãy cổ bông còn <3%, lúa trổ đều, hạt chắc sáng và giảm tỷ lệ lem lép hạt.

Lem lép hạt

Giai đoạn trước trổ – sau trổ bông

 • Tittus super 300EC: liều lượng 30-35ml/ bình 25 lít/ 864m2
 • Tittus super 300EC: liều lượng  30-35ml/ bình 25 lít/ 864m2
 • Tilplus super 300EC: liều lượng 30-35ml/ bình 25 lít/ 864m2

Giai đoạn sau trổ (vào chắc – chín đỏ đuôi – chín 1/3 bông)

 • Tittus super 300EC: liều lượng 30-35ml/ bình 25 lít/ 864m2
 • Tilplus super 300EC: liều lượng 30-35ml/ bình 25 lít/ 864m2
 • Bioride 50SC: liều lượng 80-120ml/ bình 25 lít/ 864m2
Lem lép hạt

Bên trên là những thông tin cơ bản về quy trình quản lý dịch hại trên cây lúa/vụ hè thu chi tiết. Bạn hãy liên hệ với Bosix theo hotline 02422600639 để đặt sản phẩm chất lượng nhất nhé.

Bạn có thể tham khảo các loại thuốc phòng chống dịch hại trên cây lúa/ vụ hè thu tại Bosix – một trong các địa điểm cung cấp phân bón uy tín hiện nay. Cụ thể như sau:

Xem ngay sản phẩm SACHRAY 200WP – 15gr tại đây: https://bosix.com.vn/san-pham/sachray-200wp/

Xem ngay sản phẩm SACHRAY 200WP – 100gr tại đây: https://bosix.com.vn/san-pham/sachray-200wp-100gram/

Xem ngay sản phẩm YOSHITO 200WP – 15gr tại đây: https://bosix.com.vn/san-pham/yoshito-200wp-15gr/

Xem ngay sản phẩm MATOKO 50WG – 15gr tại đây: https://bosix.com.vn/san-pham/matoko-50wg-15gram/

Xem ngay sản phẩm LINACIN 40SL – 240ml tại đây: https://bosix.com.vn/san-pham/linacin-40sl-100ml/

Xem ngay sản phẩm LINACIN 40SL – 20ml tại https://bosix.com.vn/san-pham/linacin-40sl-20ml/

Xem ngay sản phẩm TILBIS SUPER 550SE – 20ml tại đây: https://bosix.com.vn/san-pham/tilbis-super-550se/

Xem ngay sản phẩm TITTUS SUPER 300EC – 100ml tại đây: https://bosix.com.vn/san-pham/tittus-super-300ec/

Xem ngay sản phẩm TILPLUS SUPER 300EC – 240ml tại đây: https://bosix.com.vn/san-pham/tilplus-super-300ec/

Xem ngay sản phẩm BIORIDE 50SC – 500ml tại đây: https://bosix.com.vn/san-pham/bioride-50sc-2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT HÀNG ZALO