Bosix Quinfen – Naldaphos 350EC – 240ml

Dung tích: 240ml
Đặc trị: Nhện gié, đục thân
Thành phần:
– Quinalphos 250g/l
– Fenpropathrin 100g/l
Công dụng:
– Thuốc giúp ức chế hoạt động của enzym acetycholin trong tế bào thần kinh sâu hại.
– Phòng trừ nhiều loại sâu thuộc nhóm miệng nhai, chích hút.
Thuốc có khả năng tiêu diệt nhanh và hiệu quả các loại sâu hại trên diện rộng.

 

ĐẶT HÀNG ZALO