GOLDRA 250WG – 12,6gr

18,000

Khối lượng: 12,6gr
Đặc trị: Rầy nâu, rệp xơ bông, rệp sáp, bọ trĩ,…
Thành phần:
– Thiamethoxam: 240g/kg
– Acetamiprid: 10g/kg
Công dụng:
– Goldra 250WG được hỗn hợp bởi hai hoạt chất trừ rầy – rệp mới nhất hiện nay.
– Thuốc nội hấp nhanh qua bề mặt lá và vận chuyển khắp trong cây.
– Rầy – rệp chích hút nhựa cây có thuốc sẽ ngừng ăn và chết sạch sau 3 – 5 ngày phun.

ĐẶT HÀNG ZALO