KIMONO.APC 50WG – 50gr

140,000

Khối lượng: 50gr
Đặc trị: Lem lép hạt, sương mai, phấn trắng, nứt thân
Thành phần:
– Boscalid 500g/kg
– Phụ gia đặc biệt 500g/kg
Công dụng:
– Kimono.apc 50WG là thuốc trừ nấm nội hấp (lưu dẫn), phổ rộng giúp bảo vệ cây trồng tối ưu.
– Thuốc diệt trừ hiệu quả các loại nấm bệnh đã kháng thuốc.

ĐẶT HÀNG ZALO