PBL – Bosix UPS- 1 Kg

132,000

Khối lượng: 1Kg
Đặc tính:
– Thuộc tính sản phẩm: bột, trắng, tan 100%.
– Phương thức bón: phun xịt qua lá hoặc tưới gốc.
Thành phần:
– P205: 52%
– K20: 34%
Công dụng:
– Ức chế quá trình sinh trưởng sinh dưỡng.
– Phá vỡ sự ngủ nghỉ của mầm hoa.
– Phân hóa, tái tạo mầm hoa.
– Kích thích cây trồng ra hoa trái vụ.

ĐẶT HÀNG ZALO