Bosix Fosynium gold- SAKINZAI 80WG – 100gr

45,000

Khối lượng: 100gr
Đặc trị: sương mai, nứt thân, xì mũ, vàng lá, thối rễ,…
Thành phần:
– Fosetyl Aluminium: 80% w/w
– Phụ gia đặc biệt: 20% w/w
Công dụng:
– Sakinzai đặc trị cháy lá vi khuẩn, chết nhanh (thối gốc), lở cổ rễ, thối rễ, sương mai, thối trái xì mủ.
– Sản phẩm trừ nấm dạng tiếp xúc, phổ rộng nhiều loại nấm bệnh thông dụng, tiêu diệt vi khuẩn.

ĐẶT HÀNG ZALO