Bosix Thia New Gold- 100gr

120,000

Khối lượng: 100Gr
Đặc trị: Rầy nâu, rệp bông, bọ trĩ, sâu vẽ bùa,…
Thành phần:
– Thiamethoxam 240g/kg
– Acetamiprid 10g/kg
Công dụng:
– Thia New Gold được hỗn hợp bởi hai hoạt chất trừ rầy – rệp mới nhất hiện nay.
– Thuốc nội hấp nhanh qua bề mặt lá và vận chuyển khắp trong cây.
– Rầy – rệp chích hút nhựa cây có thuốc sẽ ngừng ăn và chết sạch sau 3 – 5 ngày phun.

ĐẶT HÀNG ZALO