TILPLUS SUPER 300EC – 240ml

160,000

Dung tích: 240ml
Đặc trị: Thán thư, ghẻ seo, cháy lá,…
Thành phần:
– Propiconazole 150g/l
– Difenoconazole 100g/l
– Tebuconazole 50g/l
Công dụng:
– Tilplus super 300EC là thuốc trừ nấm phổ rộng, hấp thụ nhanh vào trong cây.
– Sản phẩm diệt trừ nhiều loại nấm bệnh trên các cây trồng khác nhau, giúp cứng cây, chống đổ ngã, quả hạt sáng bóng.

ĐẶT HÀNG ZALO