TITTUS SUPER 300EC – 100ml

95,000

Dung tích: 100ml
Đặc trị: Nấm hồng, thán thư, ghẻ sẹo,…
Thành phần: 
– Difenoconazole 150g/l
– Propiconazole 150g/l
– Một số phụ gia đặc biệt
Công dụng:
– Tittus super 300EC là thuốc trừ nấm phổ rộng.
– Thuốc có tác động nội hấp, thấm sâu nhanh, phân tán mạnh, hiệu lực kéo dài.
– Thuốc diệt trừ nấm bệnh từ giai đoạn bào tử đến sợi nấm.

ĐẶT HÀNG ZALO