YASAKI 270SC – 15ml

20,000

Dung tích: 15ml
Đặc trị: Sâu cuốn lá, sâu xanh, rầy xanh,…
Thành phần:
– Indoxacarb 70g/l
– Imidacloprid 200g/l
– Phụ gia đặc biệt 730g/l
Công dụng:
– Yasaki 270SC là thuốc trừ sâu, rầy kết hợp 2 nhóm hoạt chất.
– Sản phẩm diệt sâu trên mặt lá và sâu, rầy ở vị trí không phun thuốc tới được.

ĐẶT HÀNG ZALO